Excellent in Conflict Management!


Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Over de Missie van Swart Legal

Met de juiste aanpak en gerichte aandacht kunnen ruzies en conflicten leiden tot groei, positieve ontwikkeling en betere samenwerking. Ons doel is om mensen te helpen ontdekken hoe ze ruzies en conflicten op het werk kunnen omzetten in winnende oplossingen.

Ruzies en conflicten effectief oplossen kun je leren. Download nu gratis dit populaire E-Boek

Over Marco Swart

Mr. Marco Swart is behalve advocaat ook enthousiast mediator. Als mediator is hij aangesloten en internationaal gecertificeerd door ADR (zie logo hieronder). Hij heeft zich gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Conflicten in alle vormen van samenwerking fascineren hem in het bijzonder. Hij helpt je graag om de puzzelstukken opnieuw te leggen en een bevredigende oplossing met nieuwe perspectieven te vinden. 
Los je arbeidsconflict snel en effectief op met arbeidsmediation
Worstel je op het werk met een ruzie of conflictsituatie en lukt het jullie tot nu toe niet om er op eigen kracht samen op een goede manier uit te komen? Schakel dan een gecertificeerde mediator van Swart Legal in. Met behulp van de juiste aanpak helpt de mediator jullie om binnen afzienbare tijd de puzzelstukken opnieuw te leggen en een bevredigende oplossing te vinden.
Wat is arbeidsmediation
Arbeidsmediation is een beproefde methode waarmee je een ruzie of conflict snel, efficiënt en effectief naar een bevredigende uitkomst brengt. Mediation is een vorm van bemiddeling met behulp van een speciaal voor dit doel opgeleide professional, ook wel mediator genoemd.

Arbeidsmediation is ondermeer geschikt voor de afwikkeling van:

- Ziekteverzuimsituaties
- Wrijving tussen collega’s
- Disfunctioneren
- Leiderschapsissues
- Melding van mogelijke misstanden
- Dreigende ontslagsituaties om diverse uiteenlopende redenen

De arbeidsmediator begeleidt jullie bekwaam door een lastig proces, zorgt ervoor dat emoties in goede banen worden geleid, stelt jullie de juiste vragen, helpt om partijen goed naar elkaar te laten luisteren en stuurt richting een constructieve oplossing van jullie werksituatie.

Waarom kiezen voor arbeidsmediation
Zonder goede begeleiding kan een ruzie op het werk escaleren tot een destructieve conflictsituatie. Met mediation besparen jullie je de juridische kosten van rechtsbijstand uit, voorkomen jullie een langslepende procedure, een hoop frustratie en een onzekere uitkomst.

Bij mediation is de kans op een vlotte positieve uitkomst is hoog. Het slagingspercentage van de mediations uitgevoerd door een gecertificeerde mediator is hoog. Gemiddeld bijna driekwart van de mediations wordt afgesloten met een overeenkomst.

Onze kwalificaties en werkwijze met arbeidsmediation
Swart Legal hecht bij het helpen vinden van oplossingen in conflictsituaties veel waarde aan deskundigheid, ervaring, betrouwbaarheid en onpartijdigheid. Daarom zijn wij aangesloten bij en gecertificeerd door:

- het gerenommeerde internationale Alternative Dispute Resolution Register (ADR)
- de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv)
- het Internationale Coachingsregister (ICR)
- de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO)
- de Nederlandse Orde van Advocaten

Ons lidmaatschap van het ADR geeft ons de vrijheid om voor elke individuele situatie een passende beproefde methode toe te passen.

Onze lidmaatschappen van deze beroepsorganisaties zijn uitsluitend mogelijk doordat we hebben bewezen aan hoge kwaliteitsstandaarden te voldoen en voor dat doel gespecialiseerde opleidingen en trainingen hebben gevolgd.

Vanwege deze lidmaatschappen volgen we de gedragsregels en zijn we onderworpen aan de klacht- en tuchtregels die elk van deze beroepsorganisatie aan haar leden heeft opgelegd.

Hoe pakken we mediation aan
Mediation begint met een intakegesprek, meestal telefonisch of via videobellen (Zoom of Skype). Wij noteren eerst de namen en contactgegevens. Zo snel mogelijk daarna hebben we met ieder van jullie een persoonlijk eerste inventariserend gesprek.

Daarbij vragen we jullie om de mediationovereenkomst te ondertekenen. Hierin verklaren jullie je ondermeer bereid om je in te spannen om een oplossing te vinden en beloven jullie geheimhouding voor alles wat in de mediation aan de orde komt.

Vervolgens volgen één of meerdere gezamenlijke sessies waarbij de mediator optreedt als gespreksleider, organisator en facilitator. De uitkomst wordt bij voorkeur vastgelegd in een overeenkomst.

Neem contact met ons op voor de beste aanpak van mediation
Bel ons op 085 - 020 10 10 en vraag naar ADR-Mediator mr. Marco Swart. Of vul onderstaand contactformulier in en geef aan op welk tijdstip je graag door ons gebeld wilt worden. We staan je graag te woord en informeren je graag over onze werkwijze.
Plan NU vrijblijvend een telefonische Kennismaking:
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Swart Legal
Over Swart Legal
Copyright © 2021 - Swart Legal

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML